Generatiewerk verbindt generaties in uw organisatie!

1

Mensen woonden een seminar van Generatiewerk bij

1

% van de beroepsbevolking is Generatie Y in 2020

1

Generatie Y genoten vroegen wij naar hun drijfveren

1

% van de senioren wil langer actief blijven in organisaties


Generatiewerk is een organisatie-ontwikkelingsbureau dat bewustwording creëert omtrent de verschillen tussen generaties, met als doel om deze verschillen te benutten en generaties te verbinden. Gebaseerd op ruim 20 jaar onderzoek zorgen we voor een betere communicatie en samenwerking in uw organisatie. We maken bewust én zetten aan tot actie!


aart

Generatiewerk is gestart door Aart Bontekoning en David Bobeldijk. Aart promoveerde als enige ter wereld op dit thema. Hij schreef meerdere boeken over dit onderwerp. Naast auteur is hij organisatiepsycholoog, veranderkundige en internationaal expert op het gebied van generaties. David Bobeldijk is organisatiepsycholoog en ondernemer, hij is onder andere mede-eigenaar van Studelta dat generatie Y bemiddelt en ontwikkelt. Met Generatiewerk wordt de klik tussen Y en de ervaren generaties en het samenwerken vanuit de kracht van alle generaties gestimuleerd .

Contact ons


Wij verzorgen voor u een interactieve masterclass bij u in de organisatie of indien gewenst op een externe locatie. Sprekers Aart Bontekoning en/of David Bobeldijk creëren bewustwording: de deelnemers ontdekken de krachten en kenmerken van alle generaties in hun eigen organisatie.

 

Met de deelnemers wordt gewerkt aan:

 • Verkennen van de generatieverschillen en overeenkomsten
 • Bewustwording van de energieke kracht van de verschillende generaties
 • Mogelijkheden om vanuit de kracht van generaties uw cultuur te updaten

De duur van een Masterclass is afhankelijk van uw wensen. Zie de video hiernaast met een verslag van een Masterclass georganiseerd bij Studelta

Wij voeren een Y-scan uit in uw organisatie. Met behulp van de verfrissende kracht van de jongste generatie krijgt u tips en adviezen om uw organisatie te updaten. Wij gaan aan de slag met de jongste generatie aanwezig in uw organisatie en met een aantal externe deelnemers van de Y-generatie.

 

De scan bestaat uit drie fasen:

 • Een videoscan van uw bedrijfscultuur met de jongste generatie.
 • Aanscherping van de scan met leden van de ervaren generaties.
 • Met alle generaties wordt een mogelijke cultuur-update aanpak gemaakt.

Duur: 3 x 2 uur. Naast een video van de Y-scan ontvangt u een korte rapportage.


Een aanpak specifiek voor uw organisatie. Samen met u updaten we de bedrijfscultuur vanuit de kracht van generaties.

 

Stap 1: Verkenning
Intake met u als opdrachtgever: welke thema of vraagstuk pakken we aan? Met welke afdelingen, teams gaan we aan de slag? Welke generaties betrekken we?

 

Stap 2: Introductie
Een masterclass met de basis van de generatietheorie. Hoe steekt deze theorie in elkaar: welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de werkende generaties?

 

Stap 3: Bewustwording
Met de generaties besproken in stap 1 gaan we aan de slag: we doen workshops en oefeningen. Hierbij is het doel om specifiek per generatie inzichtelijk te maken wat de voorkeur van communiceren is, wat de meeste werkenergie oplevert en bijvoorbeeld de voorkeur voor manier van leren. Deze sessies worden gefilmd en de uitkomsten worden met de andere betrokken generaties gedeeld.

 

Stap 4 : Actie!
Op basis van de input van de sessie in stap 3 wordt een thema met beide generaties aangepakt. Met meer begrip voor elkaar worden er vraagstukken uit de organisatie aangepakt die in de intake zijn afgestemd. Denk aan en vraag hierbij naar thema’s vanuit kennisoverdracht. Dit is de inhoud die centraal staat om de verbinding te leggen.

 

Stap 5: Borging 
Het proces dat gestart is wordt “op maat” ondersteund. Opties zijn:

 • Periodieke coaching
 • Organisatie en begeleiding van een buddy-systeem
 • Intervisie
 • Periodieke workshops
 • Ontwikkelingsprogramma

Dit heeft als doel om de organisatie continu te ondersteunen om de verbinding tussen generaties en hun doelstellingen te waarborgen.


aartblur

Aart Bontekoning

Aart Bontekoning is geboren op een Westfriese boerderij. Hij maakte een vroege en snelle carrière bij de politie. Daar ontstond steeds meer fascinatie voor veranderingsprocessen, met name voor cultuur veranderen. Daarna begon hij een praktijk als organisatiepsycholoog en veranderkundige. Aart is de enige ter wereld die promoveerde op het onderwerp generaties in organisaties. Aart deed veel onderzoek in organisaties en schreef een aantal boeken. Met zijn laatste boek ‘Nieuwe Generaties in vergrijzende organisaties’ plaatst hij het thema generaties in een actuele context. Nederland, en de rest van Europe, vergrijst de komende decennia spectaculair, met een piek rond 2035. In jonge economieën heeft de jeugd de toekomst, in onze vergrijzende economie vormt de jeugdigheid van alle generaties onze toekomst.

davidblur

David Bobeldijk

David Bobeldijk is Arbeids- & Organisatiepsycholoog en onder andere mede-eigenaar van talentenorganisatie Studelta. Studelta biedt de inzet van de beste jonge talenten van Nederland al tijdens of vlak na de studie aan. Daarnaast verzorgt Studelta begeleiding en ontwikkeling die deze jonge talenten wensen en nodig hebben. Het gaat hierbij uitsluitend om de Generatie Y. David was eindverantwoordelijk voor de selectie en de ontwikkelingsprogramma’s voor de jongste werkende generatie. David voerde meer dan 2000 gesprekken met jonge mensen om hun drijfveren boven tafel te krijgen. Met deze basis en achtergrond adviseert David organisaties over vraagstukken omtrent generaties, instroom, ontwikkeling en behoud van jong talent.

Heeft u interesse in de aanpak van Generatiewerk?

nieuwegeneraties
ygenwijs2
genwerkuitvoering
generatieraadsel

In 2010 kwam het eerste boek van Aart Bontekoning uit: Het generatieraadsel. Aart schreef meerdere boeken, deze kunt u bestellen via de linkjes hiernaast. De boeken zijn geschreven voor iedereen die in zijn of haar werk met verschillende generaties te maken heeft. Het is gericht op het vitaliseren van de verschillende generaties, een betere samenwerking tussen generaties en duurzaam cultuurveranderen.

Contact Generatiewerk

Heeft u interesse in de aanpak van Generatiewerk? Neem dan nu contact op met David Bobeldijk via 06-46736498 of David@generatiewerk.nl